اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


​​
غرفه دانشگاهي

دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران در نظر دارد تعداد محدودي از غرفه هاي نمايشگاهي را بصورت رايگان در اختيار آزمايشگاههاي پژوهشي دانشگاهها قرار دهد. غرفه دانشگاهي فرصتي فراهم مي آورد تا محققين و پژوهشگران بتوانند محصولات يا سرويسهاي مرتبط با موضوع کنفرانس را جهت عرضه يا يافتن حامي مالي جهت تجاري سازي ارائه
​​
 نمايند. قابل ذکر است که اين فرصت تنها در اختيار آزمايشگاههاي پژوهشي وابسته به دانشگاه که از حمايت مالي کمي برخوردارند، گذاشته خواهد شد.

ارسال درخواست

به دليل محدوديت فضا، اختصاص غرفه دانشگاهي فقط با ارسال فرم درخواست و گرفتن پذيرش پس از ارزيابي، انجام خواهد شد. جهت ارزيابي، موارد زير بايستي بطور شفاف در فرم درخواست آورده شود:
  • نام و وابستگي آزمايشگاه پژوهشي
  • نوع محصول يا سرويس ارائه شده
  • نوع مشتريان بالقوه
  • اهميت عرضه محصول يا سرويس ارائه شده
  • حاميان مالي در زمان تحقيق و توسعه محصول
قابل ذکر است که متقاضي اصلي بايستي عضو هيات علمي باشد و لازم است رزومه ايشان همراه با فرم درخواست ارسال شود.

مهلت

فرم درخواست بايستي تا 
​15
 خرداد 
​1394
 به دبيرخانه کنفرانس ارسال شود.

تماس

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با دبيرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمائيد.
ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.