اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


فراخوان انتخاب پايان نامه برتر

 

انجمن رمز ايران در نظر دارد در برنامه‌هاي جانبي دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران که در روزهاي 18 و 19 شهريور 94 در دانشکده فني دانشگاه گيلان برگزار مي‌شود، از پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد (تاريخ دفاع بعد از 93/1/1) و رساله‌هاي دکتري برتر (تاريخ دفاع بعد از 92/1/1)  که در زمينه‌هاي مرتبط با موضوعات کنفرانس باشند، تقدير به عمل آورد. روال بررسي و امتياز دهي به پايان نامه هاي برتر بر اساس آئين ­نامه انتخاب رساله و پايان ­نامه برتر مصوب انجمن رمز ايران است و ارزشيابي توسط کميته داوران انجام خواهد پذيرفت.
انتخاب پايان‌نامه برتر در دو مرحله صورت مي‌پذيرد.
1- در مرحله اول، فرم مربوطه براي هر پايان‌نامه/رساله توسط اساتيد راهنما تکميل و امضا شده و به دبيرخانه کنفرانس ارسال مي‌گردد. مهلت ارسال 1394/4/31 مي‌باشد.
2- در مرحله دوم، و پس از بررسي فرم هاي دريافت شده، فهرست اوليه پايان نامه/ رساله‌هاي برتر توسط كميته علمي کنفرانس انتخاب مي‌شود. در اين مرحله از اساتيد راهنماي پايان‌نامه/رساله‌هاي منتخب دعوت مي‌شود که اصل پايان نامه/رساله و دستاوردهاي آن را جهت بررسي بيشتر با پست پيشتاز براي دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند. مهلت ارسال 1394/5/11 مي‌باشد.

نتيجه ارزيابي و فهرست پايان‌نامه/رساله‌هاي برتر تا تاريخ 1394/6/1 اعلام شده و از آنها با اعطاي جوايز در زمان كنفرانس تقدير بعمل خواهد آمد. جهت ارسال مدارک فرم هاي تکميل شده در قالب يک فايل زيپ شده که به اسم دانشجو و دانشگاه محل تحصيل با ساختار Name.FamilyName.University.zip نام گذاري شده است به آدرس isc2015@isc.org.ir ارسال نماييد.شما مي‌توانيد فرم معرفي پايان‌نامه/رساله‌هاي برتر از اينجا دانلود کنيد. جهت تکميل نمودن مقالات و ارزيابي لطفا از اين فايل استفاده نماييد.

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.