اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


شرايط ثبت نام در کنفرانس

قابل توجه پژوهشگران و دانشجويان عزيزي که قصد ارسال مقاله به دوازدهمين کنفرانس انجمن رمز ايران را دارند. مبلغ ارسال هر مقاله براي شروع فرآيند داوري، 500.000 ريال بوده که بايد تا پيش از بسته شدن سايت کنفرانس پرداخت گردد، در غير اين صورت مقاله ارسالي در فرآيند داوري شرکت داده نمي شود. براي ارسال مقاله به نکات زير توجه نماييد:

 1. براي درج در مجموعه مقالات، به ازاي هر مقاله پذيرفته شده (اعم از ارائه پوستر و ارائه شفاهي) يكي از نويسندگان مقاله بايد هزينه يک ثبت نام عادي كامل را پس از کسر 50 هزار توماني که در زمان ارسال مقاله پرداخت کرده اند، حدکثر تا 29 مرداد 94 پرداخت نمايد. ​ به عنوان مثال اگر يک مقاله تنها يک ثبت نام کننده داشته باشد که دانشجو و عضو انجمن رمز و يا IEEE است، او بايد مبلغ ثبت نام عادي را بر اساس رديف يک جدول زير پس از کسر 50 هزار تومان، يعني مبلغ 350 هزار تومان پرداخت نمايد.

2. اگر نويسنده اي بيش از يک مقاله پذيرفته شده داشته باشد، ​ ​با ​يد به ازاي هر يک از آنها يک ثبت نام عادي و کامل بر اساس رديف 1 جدول زير، منهاي 50 هزار تومان پرداخت شده براي هر مقاله در زمان ارسال را پرداخت نمايد.

​​3. مقالاتي که بيش از 6 صفحه هستند بايد به ازاي هر صفحه اضافي مبلغ 600000 ريال پرداخت نمايند.

4. بديهي است کنفرانس از درج مقالاتي که هزينه ثبت نام بدون تخفيف را تا تاريخ 29 مرداد ماه به صورت کامل پرداخت نکرده باشند در مجموعه مقالات خودداري مي نمايد.

5. براي کساني که تنها به عنوان شرکت کننده در کنفرانس يا کارگاه ها ثبت نام مي کنند:

براي استفاده از تخفيف دانشجويي معرفي نامه از دانشگاه يا کپي کارت دانشجويي نياز است.

براي بهره مندي از 20% تخفيف عضويت در IEEE کارت عضويت معتبر ملاک خواهد بود.

براي بهره مندي از تخفيفات اعضاي حقوقي انجمن (عادي، ممتاز، برجسته) معرفي نامه از دبيرخانه انجمن و يا کارت عضويت ملاک عمل مي باشد.

6. هر نفر تنها از يکي از رديف‌هاي تخفيف دار مي تواند بهره مند شود.

شماره حساب:

لطفاً هزينه ثبت نام را به شماره حساب از طريق بانک و يا بصورت الکترونيکي به شماره حساب 228116610 بانک تجارت به نام انجمن رمز ايران واريز فرماييد. شناسه شبا اين حساب نيز عبارت است ازIR340180000000000228116610

توجه: براي ثبت اطلاعات فيش واريزي بايد گزينه واريز و پيگيري وجه را انتخاب نمائيد. در اين صفحه بايد تاريخ ثبت‌شده توسط بانک، شماره فيش، مبلغ و علت واريز وجه را حتماً تکميل نمائيد و تصوير فيش و يا رسيد پرداخت الکترونيکي خوانا را بارگذاري نماييد. دقت کنيد که براي اينکه مشخص باشد پرداخت شما مربوط به کدام مقاله است لازم است که شناسه ي مقاله خود را در قسمت توضيحات واريز وجه وارد کنيد.

تذکر مهم: حتماً فيش واريزي را تا زمان برگزاري کنفرانس نزد خود نگهداري نمائيد تا در صورت درخواست به دبيرخانه کنفرانس ارائه دهيد.

هزينه ثبت نام شامل هزينه شرکت در نشست ها، مجموعه خلاصه مقالات،CD مقالات، نهار و پذيرايي در روزهاي کنفرانس بوده و هزينه ثبت نام کار گاه ها فقط شامل هزينه شرکت در کارگاه است. همچنين هزينه کارگاه هاي يک روزه دو برابر هزينه هاي مذکور در جدول زير محاسبه مي گردد.


رديف

نوع ثبت نام

قبل از 94/5/29

بعد از 94/5/29

1

عادي (نويسندگان مقالات و شرکت کنندگان عادي)

4/000/000

4/500/000

2

اعضاء پيوسته و وابسته انجمن رمز ايران و اعضاءIEEE

2/400/000

3/200/000

3

دانشجويان

2/000/000

2/500/000

4

اعضاء دانشجوئي انجمن رمز ايران

1/700/000

2/200/000

5

معرفي شدگان از طرف اعضاء حقوقي برجسته انجمن

2/350/000

3/000/000

6

معرفي شدگان از طرف اعضاء حقوقي ممتاز انجمن

2/700/000

3/500/000

7

معرفي شدگان از طرف اعضاء حقوقي عادي انجمن

3/000/000

4/000/000

8

عادي – هرکارگاه آموزشي (نيم روزه)

700/000

900/000

9

معرفي شدگان از طرف اعضاء حقوقي برجسته انجمن براي هر کارگاه

500/000

700/000

10

معرفي شدگان از طرف اعضاء حقوقي ممتاز انجمن براي هر کارگاه

550/000

650/000

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.