اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


هدف اصلي نشست پيشنهاديه دکتري ، ايجاد فرصتي براي دانشجويان دکتري براي ارايه طرح کلي رساله خود و دريافت نظرات جديد روي ايده هاي آن در فضاي دوازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران است. در اين نشست دانشجويان دکتري پيشنهاديه هاي برگزيده شده توسط هيات داوران، را مشابه با ارايه مقالات شفاهي را در حضور اساتيد و ساير پژوهشگران دانشگاهي و صنعت مطرح نموده و از نظرات آنها بهره مند مي گردند.

شرايط ارسال پيشنهاديه:

· دانشجويان دکتري که از پيشنهاديه دوره دکتري خود در سال 1393 يا 1394 دفاع نموده اند تنها مجاز به ارسال درخواست هستند.

· درخواست ارسال پيشنهاديه بصورت يک چکيده مبسوط است. اين چکيده حداکثر 4 صفحه اي، تنها متمرکز بر کليات ايده اصلي رساله بوده و در آن از مقدمات علمي کار صرف نظر شده است.

· در کنار ارسال پيشنهاديه دانشجو بايد رزومه پژوهشي خود را بهمراه معرفي نامه استاد راهنما که تاريخ دفاع از پيشنهاديه در آن قيد شده باشد را ارسال نمايد.

· آخرين تاريخ ارسال درخواست ها 5 شهريور ماه بوده و اين تاريخ تمديد نمي گردد.

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.