اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


MARYAM1

دکتر مريم رجب زاده عصار

(پژوهشگر پسا دکتري دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف)  

رزومه سخنران

عنوان سخنراني: "امضاهاي ديجيتال با ويژگيهاي اضافه: الگوهاي کلي و الزامات امنيتي"

چکيده سخنراني: رشد سريع تعاملات الکترونيکي بر روي اينترنت منجر به ضروري شدن الزامات  احرازاصالت، عدم انکار و يکپارچگي براي تعاملات الکترونيکي امن مي‌شود. براي تامين اين الزامات امنيتي، امضاي ديجيتال کاراترين ابزار رمزنگاري است. براي تامين نيازهاي برخي از سناريوهاي خاص نظير تجارت الکترونيکي، رأي‌گيري الکترونيکي، پول و مزايده الکترونيکي، مفهوم اوليه امضاي ديجيتال به چندين روش تغيير  و توسعه يافته و منجر به ظهور انواع مختلفي موسوم به "امضاهاي ديجيتال با ويژگيهاي اضافي" نظير امضاهاي ارزياب معين، امضاهاي حلقه‌اي و امضاهاي وکالتي شده است. اين ارائه به معرفي مدل، امنيت و الگوي کلي طراحي امضاهاي ديجيتال استاندارد و برخي از انواع امضاهاي ديجيتال مبتني بر کاربرد اختصاص يافته است و در عين حال مسايل باز و چالشهاي امنيتي مطرح براي برخي از انواع آنها ارايه مي‌شود.
ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.