اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


نشاني دبيرخانه کنفرانس:

آدرس: رشت -کيلومتر 5 جاده تهران- مجتمع دانشگاه گيلان دانشکده فني- دبيرخانه کنفرانس بين­المللي انجمن رمز ايران، صندوق پستي: 63113-19839 ،

تلفن: 33690542 - 013، دورنگار: 33690274 - 013

​​
رايانامه: iscisc2015@guilan.ac.ir
​ ،
isc2015@isc.org.ir

نشاني وب­گاه:      http://iscisc2015.guilan.ac.irورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.