اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394


اعضاء کميته علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

1

دکتر مهدي آبادي

دانشگاه تربيت مدرس

2

دکتر رضا ابراهيمي آتاني

دانشگاه گيلان

3

دکتر محمود احمديان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

4

دکتر حميدرضا احمدي فر

دانشگاه گيلان

5

دکتر محمد علي اخايي

دانشگاه تهران

6

دکتر محمد عبدالهي ازگمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

7

دکتر ترانه اقليدس

دانشگاه صنعتي شريف

8

دکتر مرتضي اميني

دانشگاه صنعتي شريف

9

دکتر علي پاينده

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

10

دکتر بهروز ترک لاداني

دانشگاه اصفهان

11

دکتر مهدي برنجکوب

دانشگاه صنعتي اصفهان

12

دکتر محمد دخيل عليان

دانشگاه صنعتي اصفهان

13

دکتر مهدي خرازي

دانشگاه صنعتي شريف

14

دکتر مينا زلفي ليقوان

دانشگاه تبريز

15

دکتر مهران سليمان فلاح

دانشگاه صنعتي اميرکبير

16

دکتر محمود سلماسي زاده

دانشگاه صنعتي شريف

17

دکتر جواد شيخ زادگان

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

18

دکتر شهريار شاه حسيني

دانشگاه علم و صنعت ايران

19

دکتر اسدالله شاه بهرامي

دانشگاه گيلان

20

دکتر محمدرضا عارف

دانشگاه صنعتي شريف

21

دکتر بيژن عليزاده

دانشگاه تهران

22

دکتر عباس قائمي بافقي

دانشگاه فردوسي مشهد

23

دکتر شاهرخ قائم مقامي

دانشگاه صنعتي شريف

24

دکتر عليرضا کشاورز حداد

دانشگاه شيراز

25

دکتر فريد مالک قائيني

دانشگاه يزد

26

مهندس جواد مهاجري

دانشگاه صنعتي شريف

27

دکتر عبدالرسول ميرقدري

دانشگاه امام حسين(ع)

28

دکتر منوپهر نحوي

دانشگاه گيلان

29

دکتر اسلام ناظمي

دانشگاه شهيد بهشتي

30

دکتر محمودرضا هاشمي

دانشگاه تهران

31

دکتر محمدرضا هوشمند اصل

دانشگاه يزد

32

دکتر جليل سيفعلي هرسيني

دانشگاه گيلان

33

Prof. Keith Martin

Royal Holloway, University of London, UK

34

Prof. Josef Pieprzyk

Mcquarie University, Australia

35

Prof. Joachim Posegga

University of Passau, Germany

36

Prof. Vincent Rijmen

KU Leuven, Belgium

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.