اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394
صفحه مناسب براي چاپگر

PostNukeسومين جلسه کميته علمي کنفرانس رمز در روز پنج شنبه 94/4/4 در دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن بررسي وضعيت داوري مقالات کنفرانس در خصوص سخنراني کليدي فارسي کنفرانس و روال هاي انتخاب کارگاه هاي کنفرانس بررسي و تبادل نظر صورت گرفت.

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.