اتنخاب زبان
تاريخ هاي مهم

آخرين مهلت ارسال مقالات:

12 ارديبهشت 1394

19 ارديبهشت 1394

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه:

9 خرداد 1394

31 تير ماه 1394

زمان اعلام نتايج:

10 مرداد 1394

مهلت ارسال نسخه نهايي مقاله:

24 مرداد 1394

29 مرداد 1394

مهلت ثبت نام مقالات پذيرفته شده:

29 مرداد 1394
صفحه مناسب براي چاپگر

PostNuke
فراخوان انتخاب پايان نامه برتر

انجمن رمز ايران در نظر دارد در برنامه‌هاي جانبي دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران که در روزهاي 18 و 19 شهريور 94 در دانشکده فني دانشگاه گيلان برگزار مي‌شود، از پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد (تاريخ دفاع بعد از 93/1/1) و رساله‌هاي دکتري برتر (تاريخ دفاع بعد از 92/1/1)  که در زمينه‌هاي مرتبط با موضوعات کنفرانس باشند، تقدير به عمل آورد. روال بررسي و امتياز دهي به پايان نامه هاي برتر بر اساس آئين ­نامه انتخاب رساله و پايان ­نامه برتر مصوب انجمن رمز ايران است و ارزشيابي توسط کميته داوران انجام خواهد پذيرفت.
انتخاب پايان‌نامه برتر در دو مرحله صورت مي‌پذيرد.
1- در مرحله اول، فرم مربوطه براي هر پايان‌نامه/رساله توسط اساتيد راهنما تکميل و امضا شده و به دبيرخانه کنفرانس ارسال مي‌گردد. مهلت ارسال 1394/4/31 مي‌باشد.
2- در مرحله دوم، و پس از بررسي فرم هاي دريافت شده، فهرست اوليه پايان نامه/ رساله‌هاي برتر توسط كميته علمي کنفرانس انتخاب مي‌شود. در اين مرحله از اساتيد راهنماي پايان‌نامه/رساله‌هاي منتخب دعوت مي‌شود که اصل پايان نامه/رساله و دستاوردهاي آن را جهت بررسي بيشتر با پست پيشتاز براي دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند. مهلت ارسال 1394/5/11 مي‌باشد.

نتيجه ارزيابي و فهرست پايان‌نامه/رساله‌هاي برتر تا تاريخ 1394/6/1 اعلام شده و از آنها با اعطاي جوايز در زمان كنفرانس تقدير بعمل خواهد آمد. جهت ارسال مدارک فرم هاي تکميل شده در قالب يک فايل زيپ شده که به اسم دانشجو و دانشگاه محل تحصيل با ساختار Name.FamilyName.University.zip نام گذاري شده است به آدرس isc2015@isc.org.ir ارسال نماييد.شما مي‌توانيد فرم معرفي پايان‌نامه/رساله‌هاي برتر از اينجا دانلود کنيد. جهت تکميل نمودن مقالات و ارزيابي لطفا از اين فايل استفاده نماييد.ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.